Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

Oferta na badanie sprawozdania finansowego

Email Drukuj PDF

Grodzisk Wlkp. 14.08.2019 r.

Zarząd Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Kościańska 32

zaprasza do składania ofert na :

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2019 I 2020

 

Badanie sprawozdania  finansowego należy przeprowadzić - wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania  - w miesiącu 03/2020 (za rok 2019) i w miesiącu 03/2021 (za rok 2020).

Badania wstępne należy przeprowadzić w miesiącu 11/2019 i 11/2020.

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta – audyt 2019 i 2020 ” w sekretariacie Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. lub o wysłanie oferty na adres:

Zarząd Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
ul. Kościańska 32
62-065 Grodzisk Wlkp.

do dnia 31.08.2019.

Oferta powinna zawierać:

- informacje o firmie, jej doświadczeniu zawodowym i kierownictwie,

- listę przedsiębiorstw, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych,

- przewidywany skład zespołu, który będzie wykonywał badanie,

- określenie wynagrodzenia uwzględniającego wszystkie koszty jakie musi ponieść oferent oraz warunki płatności.

Informacje o ilości dokumentów  w obszarach, które mają być zbadane można uzyskać w dziale księgowości GPK Sp. z o.o. pod numerem telefonu 61 44 47 186.

Wybór oferty nastąpi do dnia 06.09.2019.

 

Zastrzega się prawo do rezygnacji z ofert bez podania przyczyn.

 

Z poważaniem

Zarząd GPK Sp. z o.o.

Poprawiony: środa, 14 sierpnia 2019 11:56
 

Apel o oszczędzanie wody

Email Drukuj PDF

Apel o oszczędzanie wody

 

W związku z niespotykanymi upałami i długotrwałą suszą Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy o oszczędne gospodarowanie wodą wodociągową.

System zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski nie jest w stanie wyprodukować i dostarczyć więcej wody.

Nieoszczędne korzystanie z wody może spowodować obniżenie ciśnienia wody w sieci i doprowadzić do przerw w dostawie wody.

Olbrzymie zużycie szczególnie w godzinach 18.00.- 24.00 wiąże się głównie z podlewaniem ogródków i trawników. Stąd w niektórych rejonach gminy zaczyna brakować wody.

 

Co można zrobić…

- podlewaj ogródek warzywny konewką - zaoszczędzisz wodę bez obawy straty plonów,

- podlewaj trawniki co drugi dzień a nie dwa razy dziennie - Twoje trawniki mocno nie ucierpią a dasz szansę by wodę mieli wszyscy,

- napełniaj baseny kąpielowe poza godzinami wzmożonego poboru - 18.00 – 24.00,

- zużytą wodę basenową użyj do podlewania trawników i ogródków warzywnych.

 

Mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców liczymy na zrozumienie  i dostosowanie się do powyższych zaleceń.

 

Poprawiony: poniedziałek, 01 lipca 2019 09:27
 

Zmiana czasu pracy biura SPP

Email Drukuj PDF

Informujemy, że od 02.01.2019 r. biuro Strefy Płatnego Parkowania będzie czynne w godzinach: 7:00 - 15:00.

 

Umowy

Email Drukuj PDF

W związku ze zmianą przepisów prawa Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. prowadzi akcję wymiany i uzupełniania umów o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków.

Umowy należy wypełnić i zwrócić do siedziby GPK (pokój nr 3), lub wysłać pocztą w terminie 7 dni od otrzymania.

W paragrafie 1 umowy, zgodnie z art. 6. pkt 4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r., należy podać tytuł prawny do nieruchomości (np.: nr księgi wieczystej, nr umowy najmu, nr decyzji dot. podatku od nieruchomości).

Poprawiony: wtorek, 20 listopada 2018 09:33
 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Email Drukuj PDF

Wersja PDF Wersja PDF

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

(zwany dalej „Regulaminem”)

Rozdział 1.

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych działających na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski oraz odbiorców usług korzystających na tym terenie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

Poprawiony: wtorek, 09 października 2018 08:54 Więcej…
 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Email Drukuj PDF

Informujemy, że w dniu 30 sierpnia 2018 r. Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim uchwaliła "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski" (uchwała nr LIV/363/2018).

 


Strona 1 z 6