Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Oferta na badanie sprawozdania finansowego

Email Drukuj PDF

Grodzisk Wlkp. 14.08.2019 r.

Zarząd Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Kościańska 32

zaprasza do składania ofert na :

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2019 I 2020

 

Badanie sprawozdania  finansowego należy przeprowadzić - wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania  - w miesiącu 03/2020 (za rok 2019) i w miesiącu 03/2021 (za rok 2020).

Badania wstępne należy przeprowadzić w miesiącu 11/2019 i 11/2020.

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta – audyt 2019 i 2020 ” w sekretariacie Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. lub o wysłanie oferty na adres:

Zarząd Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
ul. Kościańska 32
62-065 Grodzisk Wlkp.

do dnia 31.08.2019.

Oferta powinna zawierać:

- informacje o firmie, jej doświadczeniu zawodowym i kierownictwie,

- listę przedsiębiorstw, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych,

- przewidywany skład zespołu, który będzie wykonywał badanie,

- określenie wynagrodzenia uwzględniającego wszystkie koszty jakie musi ponieść oferent oraz warunki płatności.

Informacje o ilości dokumentów  w obszarach, które mają być zbadane można uzyskać w dziale księgowości GPK Sp. z o.o. pod numerem telefonu 61 44 47 186.

Wybór oferty nastąpi do dnia 06.09.2019.

 

Zastrzega się prawo do rezygnacji z ofert bez podania przyczyn.

 

Z poważaniem

Zarząd GPK Sp. z o.o.

Poprawiony: środa, 14 sierpnia 2019 11:56