Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wlkp.

Email Drukuj PDF
W dniu 07 kwietnia 2010 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wlkp. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim". Jest to drugie zadania projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim".
W drodze przetargu nieograniczonego wybrano konsorcjum firm: "Ecoservice" sp. z o. o. i Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe "INSTEL" z Zielonej Góry jako wykonawcę powyższego zadania o wartości 10.563.082,53 zł brutto z terminem realizacji 24 miesiące od daty podpisania umowy.
W dniu tym również podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją powyższej inwestycji z Biurem Technicznym RODE Romuald Deja z Poznania.
Stan zaawansowania robót jest zgodny z przedłożonym do umowy harmonogramem.
Wykonawca wykonał fundamenty budynku technicznego, wymurował ściany ułożył strop gęsto żebrowy, rozpoczął montaż konstrukcji stalowej, wypiaskował ściany piaskownika, prowadzi roboty zbrojeniowe dna i ścian bioreaktora, wykonuje roboty ziemne na poletkach osadowych, wykonuje kanalizację sanitarną i deszczową w obrębie oczyszczalni.
Wykonawca planuje wykonanie bioreaktora 5/1/1 w IV kwartale 2010 roku a rozruch technologiczny na I kwartał 2011.

W trzecim kwartale 2010 roku rozpocznie się procedura przetargowa dotycząca trzeciego zadania projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ptaszkowie".
W kolejnych latach będzie realizacja zadań "Budowa kanalizacji sanitarnej w Słocinie" i "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdroju".
Łącznie w ramach przedmiotowego Projektu realizowane będzie ok. 23 km sieci kanalizacji i zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków.
Realizacja w/w inwestycji pozwoli na przyłączenie ok. 3000 mieszkańców.
Wartość całego projektu to około 62 mln złotych.
Przewidywana data zakończenia projektu to 2014 r.

01

02

03

04

05

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Poprawiony: wtorek, 19 października 2010 09:25