Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Targowisko

Email Drukuj PDF
Z dniem 01.05.2007 r., zgodnie z umową zawartą z Urzędem Miejskim w Grodzisku Wlkp., na podstawie uchwały Rady Miejskiej, Miejski Zakład Komunalny (obecnie Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.) przejął obowiązki administratora oraz inkasenta na Targowisku Miejskim w Grodzisku Wlkp.
Na przestrzeni miesiąca kwietnia 2007 r. w celu przystosowania terenu dotychczasowego targowiska położonego przy ul. Sienkiewicza dla potrzeb prowadzenia handlu zgodnie z zasadami prawa miejscowego przeprowadzono następujące prace:
 • wytyczono i ponumerowano stanowiska przeznaczone na stoiska handlowe oraz wjazdy,
 • wyznaczono miejsca parkingowe,
 • uzupełniono ubytki w płytach oraz pozbruku,
 • ustawiono tablice informacyjne zawierające regulamin korzystania z targowiska oraz ostrzeżenia dotyczące zakazu wyprowadzania psów,
 • zamontowano stojaki do rowerów,
 • ustawiono parkan oddzielający teren targowiska od linii kolejowej,
 • dokonano wysadzenia brakujących drzewostanów w pasie oddzielającym parkingi od placu handlowego oraz zostały wykonane kwietniki przy wjazdach na teren targowiska.
Targowisko miejskie

Wykaz stanowisk:

Rozmieszczenie stanowisk
Poprawiony: środa, 23 lipca 2008 05:53