Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Targowisko

Cennik opłat targowych

Email Drukuj PDF

Wersja PDF Wersja PDF

Od dnia 11.05.2017 r., na podstawie Uchwały nr XXXII/222/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim, z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski, zmieniono stawki opłat.

Ustala się stawki opłat za rezerwację na targowisku miejskim w wysokości:

1) dla handlujących artykułami spożywczymi
20,00 zł + należny podatek VAT
2) dla handlujących artykułami przemysłowymi 26,00 zł + należny podatek VAT

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:

1) za sprzedaż artykułów przemysłowych, przemysłowo-spożywczych:
a) z samochodu ciężarowego, ciągników rolniczych lub przy parkowanym pojeździe:
47,00 zł
b) z samochodu osobowego lub przy parkowanym pojeździe: 38,00 zł
c) ze straganu, stolika lub z ziemi: 26,00 zł
2) za sprzedaż artykułów spożywczych:
a) z samochodu ciężarowego, ciągnika rolniczego lub przy parkowanym pojeździe: 38,00 zł
b) z samochodu osobowego lub przy parkowanym pojeździe: 31,00 zł
c) ze straganu, stolika lub z ziemi: 26,00 zł
3) za sprzedaż wyłącznie ziemiopłodów i płodów rolnych oraz kwiatów:
a) z samochodu ciężarowego, ciągnika rolniczego lub przy parkowanym pojeździe: 31,00 zł
b) z samochodu osobowego lub przy parkowanym pojeździe: 26,00 zł
c) ze stolika, straganu lub z ziemi: 16,00 zł
d) przy drobnej sprzedaży z ręki lub kosza: 8,00 zł

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

Poprawiony: środa, 10 maja 2017 06:45
 

Targowisko

Email Drukuj PDF
Z dniem 01.05.2007 r., zgodnie z umową zawartą z Urzędem Miejskim w Grodzisku Wlkp., na podstawie uchwały Rady Miejskiej, Miejski Zakład Komunalny (obecnie Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.) przejął obowiązki administratora oraz inkasenta na Targowisku Miejskim w Grodzisku Wlkp.
Na przestrzeni miesiąca kwietnia 2007 r. w celu przystosowania terenu dotychczasowego targowiska położonego przy ul. Sienkiewicza dla potrzeb prowadzenia handlu zgodnie z zasadami prawa miejscowego przeprowadzono następujące prace:
 • wytyczono i ponumerowano stanowiska przeznaczone na stoiska handlowe oraz wjazdy,
 • wyznaczono miejsca parkingowe,
 • uzupełniono ubytki w płytach oraz pozbruku,
 • ustawiono tablice informacyjne zawierające regulamin korzystania z targowiska oraz ostrzeżenia dotyczące zakazu wyprowadzania psów,
 • zamontowano stojaki do rowerów,
 • ustawiono parkan oddzielający teren targowiska od linii kolejowej,
 • dokonano wysadzenia brakujących drzewostanów w pasie oddzielającym parkingi od placu handlowego oraz zostały wykonane kwietniki przy wjazdach na teren targowiska.
Targowisko miejskie

Wykaz stanowisk:

Rozmieszczenie stanowisk
Poprawiony: środa, 23 lipca 2008 05:53
 

Regulamin Targowiska

Email Drukuj PDF
REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

 

§ 1.
Regulamin określa zasady korzystania z targowiska Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

§ 2.
 1. Targowisko miejskie w Grodzisku Wielkopolskim, zwane dalej targowiskiem, zlokalizowane jest przy ulicy Sienkiewicza. Teren targowiska wyznaczają tablice z napisem: „Targowisko miejskie w Grodzisku Wielkopolskim”
 2. Administratorem targowiska, zwanym dalej administratorem, jest przedsiębiorca, z którym została zawarta umowa o obsługę targowiska.
 3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego.

Poprawiony: środa, 17 maja 2017 06:02 Więcej…