Realizacje

czwartek, 24 kwietnia 2014 10:09 Administrator
Drukuj

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. od 2009 roku realizuje projekt p.n.: Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Grodzisk Wlkp. współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Maksymalny procent dofinansowania wyniesie 61,19 % wartości projektu.

Zakres projektu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry -Gmina Grodzisk Wielkopolski” obejmuje następujące zadania:

1. Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Grodzisku Wlkp. ulice: Powstańców Chocieszyńskich, Słowiańska i Zbożowa oraz w m. Grąblewo.
Koszt netto robót budowlanych tego zadania wyniósł: 3.246.967,75 zł. Realizacja zdania zakończyła się w listopadzie 2009 roku. Zadanie to realizowało Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych ECOBUD Jerzy Marciniak z Czempinia i Hydro Partner Sp. z o. o.
W ramach zadania wybudowano:

kanalizacja sanitarna Ø 110 mm 578,35 m
kanalizacja sanitarna Ø160 mm 1050,10 m
kanalizacja sanitarna Ø 200mm 2096,15 m
kanalizacja sanitarna Ø 315 mm 357,40 m
kanalizacja deszczowa Ø 200 mm 357,40 m
kanalizacja deszczowa Ø 400 mm
1997,15 m
Przepompownia ścieków 1 szt.

2. Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wlkp. do przepustowości 4000 m3/d, przy obciążeniu 46 000 RLM.
Zadanie to realizowała firma ECOSERVICE Sp. z o.o. w Zielonej Górze od kwietnia 2010r. do kwietnia 2012r. za kwotę netto 8.658.246,37 zł.
Udało się również rozszerzyć projekt o dwa dodatkowe zadania w związku z nieprzewidzianymi robotami budowlanymi, które pojawiły się w trakcie realizacji kontraktu nr 2:

2b. Realizacja prac projektowych i budowlano montażowych dotyczących przystosowania stacji EE/K nr 22-023 w celu dostosowania oczyszczalni ścieków do nowych warunków odbioru i pomiaru energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków. Zadanie to realizowała firma Zakład Elektroinstalacyjny „ELEKTRYK” UPH Leszek Nowak za cenę 54 000 zł.

2c. Rozbiórkę i budowę komory napowietrzania obiekt 5/1.
Po ekspertyzie wystąpiła konieczność rozbiórki istniejącej pękniętej komory napowietrzania obiekt 5/1 na zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim i budowa nowej komory w obrysie wcześniej istniejącej , wraz z uzbrojeniem oraz budową sieci towarzyszących celem zabezpieczenia utrzymania efektu ekologicznego i zapobieżenia katastrofie budowlanej.
Zadanie to realizowało Konsorcjum firm: Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura ul. Łobeska 14, 60-182 Poznań; Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Budowlane WOJTBUD Sp. z o. o., ul. Miłostowska 12a, 64-420 Kwilcz za cenę 2.968.619,36 zł.

3. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ptaszkowo
Koszt netto robót wyniósł 2.547.536,17 zł. Zadanie to realizowała firma Diament Poszukiwania Naftowe Sp. z o. o. w Zielonej Górze (zakończenie luty 2012 r.).
W ramach zadania wybudowano:

Kanalizacja sanitarna Ø 200 mm
3483,05 m
Kanalizacja sanitarna Ø 160 mm 498,85 m
Kanalizacja sanitarna Ø 80 mm 761,60 m
Kanalizacja sanitarna Ø 140 mm 1580,10 m
Ilość przyłączy 80 szt.
Przepompownie ścieków 3 szt.

4. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słocin.
Zadanie to realizowała firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Robinex Robert Mączkowski z Wolsztyna za cenę netto 2.290.041,25 zł. Zadanie zakończono w marcu 2013 r.
W wyniku realizacji zadania wybudowano:

kanalizacja sanitarna Ø 200 mm 4886,05 m
kanalizacja sanitarna Ø 250 mm
507,75 m
kanalizacja sanitarna Ø 160 mm 691,56 m
kanalizacja sanitarna Ø 110 mm
1602,80 m
kanalizacja sanitarna Ø 90 mm
474 m
Ilość przyłączy 147 szt.
Przepompownia ścieków 2 szt.

5. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdrój.
Zadanie to realizowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Robinex Robert Mączkowski z Wolsztyna za cenę netto 2.252.493,02 zł. Zakończenie realizacji zadania nastąpiło 18 marca 2014r. W ramach tego zadania wykonano:

kanalizacja sanitarna Ø 250 mm 1466,44 m
kanalizacja sanitarna Ø 200 mm 3158,70 m
kanalizacja sanitarna Ø 110 mm 897,5 m
kanalizacja sanitarna Ø 160 mm 712,25 m
Ilość przyłączy 131 szt.
Tłocznie ścieków
2 szt.

6. Zakup pojazdu wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej za kwotę 518 227,20 zł netto w marcu 2013 r.

7. Zakup ładowarki na potrzeby rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wlkp. w marcu 2014 r. wybrano dostawcę ładowarki teleskopowej firmę INTRAC Polska Sp. z o. o. w Wolicy koło Nadarzyna za cenę 299 000,00 zł.

8. Zadanie to będzie realizowane w dwóch etapach:
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Grodzisku Wlkp. - rejon ul. Górnej, Os. Piaski.
Planowana realizacja zadania na II i III kwartał 2014 r. Szacowany koszt inwestycji to 400 000,00 zł netto. W ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja grawitacyjna dn 200 mm PVC o długości 460 mb i dn 160 mm PVC o długości 175 mb.
Budowa kanalizacji na ulicach Dolnej, Strumykowej, Prostej i Ławy.
Planowana realizacja zadania na 2015 rok.

Poprawiony: poniedziałek, 19 maja 2014 08:13