Budowa kanalizacji Górna, Piaski

poniedziałek, 27 października 2014 09:16 Administrator
Drukuj

W dniu 31.03.2014 r. ogłoszono kolejny przetarg na roboty budowlane w ramach projektu "Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – gmina Grodzisk Wielkopolski" na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w m. Grodzisk Wielkopolski - rejon ul. Górnej, osiedle Piaski". Na powyższy przetarg ofertę złożyło 6 firm. Najkorzystniejszą okazała się oferta firmy "Keno-Eko" Jan Ciszewski, Jan Pękala spółka jawna z siedzibą w Zbąszyniu, ul. 17 stycznia 1920 r. nr 9.

Inwestycja została zrealizowana terminowo i zgodnie ze sztuką budowlaną w październiku 2014 roku. Wykonano 501 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV fi 200 i 31 szt. przyłączy fi 160 o długości 291,65 mb.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w kwocie 66 300 zł netto i z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 190 000 zł.